Belangenverdediging

Waarom?

Van het brood op ons bord tot de bouwstenen van ons huis:
alles moet opgeslagen en vervoerd worden. De logistieke -en transportsector speelt hierin een belangrijke rol. Ze is cruciaal voor onze economie en onze welvaart. TLV ondersteunt daarom Belgische transporteurs en logistieke bedrijven en pakt de pijnpunten in de sector aan. ‍

Voor wie

TLV strijdt voor de belangen van de hele sector, maar is bij uitstek het klankbord van de zelfstandige transporteurs en kmo’s in Vlaanderen.  

Hoe?

We leggen onze standpunten op tafel in tal van overlegorganen op gewestelijk, nationaal en Europees niveau. We mobiliseren onze leden en partners wanneer nodig. Door het nauwe contact met onze leden houden we steeds de vinger aan de pols.

Onze belangrijke thema’s

Lokale handelaars blijven bevoorraden
Vrachtwagens weren en laten omrijden is geen realistische oplossing. We stellen alternatieven voor om de verkeersstromen efficiënt te laten verlopen en vragen meer (veilige) parkings voor trucks.
Een eerlijke en doeltreffende kilometerheffing
We willen een eerlijk en doeltreffend systeem zien. Dat betekent een slimme kilometerheffing voor álle weggebruikers en de opbrengst investeren in betere weginfrastructuur.
Een realistische weg naar zero-emissie goederenvervoer
We eisen subsidies en investeringen in infrastructuur om de omschakeling naar zero-emissie mogelijk te maken.

Een aantrekkelijke sector
Door meer flexibiliteit en minder administratieve verplichtingen moet de sector zowel voor werknemers als werkgevers aantrekkelijker worden.

Een eerlijk speelveld voor elke vervoerder
Meer controles op bestaande wetgeving, het verlagen van de loonlasten, de strijd tegen transportcriminialiteit opvoeren en gecombineerd vervoer onder cabotage plaatsen moeten zorgen voor een gelijk speelveld voor elke vervoerder.
Een verkeersveilige en leefbare omgeving
De overheid kan een verschil maken door een rijbewijs met punten in te voeren, sensibiliseringscampagnes op te zetten en voor alle weggebruikers een harde lijn te trekken wat betreft afleidingen, alchohol en drugs in het verkeer.

Videoreeks

In deze videoreeks leggen we onze directeur Lode Verkinderen enkele vaak gehoorde stellingen over de transportsector voor. Zal hij de stelling bevestigen of ontkrachten?
Bekijk testimonial

Deel van een groter netwerk

UETR

TLV is stichtend lid van de ​​UETR, de ‘European Road Haulers Association’.
Samen met andere Europese belangenorganisaties verdedigen we de belangen van de sector bij de EU-instellingen.

TLB

Om in bepaalde dossiers die de hele sector aangaan nóg een grotere slagkracht te hebben, hebben we in 2023 samen met Febetra en UPTR de koepelorganisatie.​

Transport & Logistics Belgium opgericht. We stappen met één sterk gebalde vuist naar de politiek voor specifieke dossiers. Denk maar aan het tekort aan parkings of het behoud van professionele diesel.  

Waarom kiezen voor TLV

Al meer dan 1500 transport- en logistieke bedrijven zijn lid van TLV. Vanaf 25 euro per maand kan ook jij genieten van alle voordelen.
Persoonlijk contact
We leren je graag kennen.
Ervaring
Ons ervaren team is op de hoogte van het nieuwste in transport en logistiek.
Wij zijn altijd mee, zo ben jij ook altijd mee.
Verbindend
Wij geloven dat samen sterker is.
Snelle service
We reageren in 98% van de gevallen binnen 24 uur.
Strijdvaardig
We nemen het op voor jouw belangen en het imago van onze sector.
Vooruitstrevend
We volgen de trends voor jou op en richten onze blik op de toekomst.

Wat zeggen onze leden?

Geen eindeloos keuzemenu aan de telefoon. Geen nietszeggende antwoorden via mail. Geen verouderde blik
op onze sector. Bij TLV mag je een snelle, persoonlijke en toekomstgerichte aanpak verwachten. Wij zijn altijd mee.
Zo ben jij ook altijd mee.

Wij hebben natuurlijk makkelijk praten. Maar wat denken onze leden eigenlijk van TLV?
Bekijk testimonial
"Wij zijn al tientallen jaren lid van TLV, tot onze grote tevredenheid. In TLV vinden wij een fantastische partner die ons snel, accuraat en correct advies geeft over alle denkbare sociale en economische aspecten van onze sector."

Vandamme-Madoe

Zaakvoerder Vandamme - Madoe

"Als lid van TLV ben ik enorm tevreden met hun dienstverlening; ik ontvang altijd snel en efficiënt antwoord op mijn vragen."

Joti Trans

Tinie Verhulst, zaakvoerster Joti Trans

“We zijn heel tevreden over de service van TLV. We maken gebruik van TLV voor de gepersonaliseerde CMR en de OBU. Altijd heel snel geholpen en vriendelijk onthaal. We zijn al jaren tevreden klant!”

Contralift

Frank Ongena, Contralift

"Als lid van TLV, kunnen we altijd rekenen op hulp en advies op maat voor ons transportbedrijf. De evenementen georganiseerd door TLV zijn niet alleen leerzaam, maar ook een mooie kans om nieuwe mensen te ontmoeten en bij te praten over belangrijke zaken in onze sector"

TEE Group

Tom Tack, zaakvoerder TEE Group

Vertrouw TLV als jouw copiloot