Bekijk volledig aanbod ondersteuning

Ons opleidingsaanbod

Op zoek naar een opleiding code 95 of ADR? Samen met onze partner Transport Academy bieden we kwalitatieve cursussen aan met een ervaren docent in onze opleidingsruimtes of in een van de andere 26 locaties in België.

Bekijk de opleidingsagenda

Opleiding Code 95

Voor wie geldt de code 95?

Elke chauffeur met een rijbewijs C die professioneel vervoer doet, heeft het bewijs van vakbekwaamheid* nodig. Dat is de zogenaamde ‘code 95’ op het rijbewijs. Hiermee bewijs je dat je een opleiding code 95 hebt gevolgd en over de kennis beschikt die je nodig hebt om het beroep van vrachtwagenchauffeur uit te oefenen.  

* Opgelet! Vakbekwaamheid code 95 is niet hetzelfde als de term vakbekwaamheid die gebruikt wordt voor het aanvragen van een vervoersvergunning.


Hoe behaal je de code 95? 
Wil je een rijbewijs C of CE met vakbekwaamheid behalen? Dan kan je een gecombineerd examen afleggen bij de GOCA

Hoe lang is code 95 geldig?

Wie een bewijs van vakbekwaamheid code 95 heeft moet elke 5 jaar
35 uren nascholing
volgen bij een erkend opleidingscentrum.

Om je code 95 te verlengen moet je rekening houden met volgende voorwaarden:

De gevolgde nascholingen moeten minstens één module bevatten over elk van de drie thema’s.
Je moet minstens één praktijkgerichte nascholing volgen, waarvan minstens drie uur achter het stuur (vb. eco-driving of defensief rijden).
Het is niet toegelaten twee keer dezelfde module te volgen binnen één cyclus van vijf jaar.

ADR-opleidingen kunnen meetellen voor zeven of veertien kredietpunten.

bekijk de opleidingsdata voor code 95

Opleiding ADR

Een ADR getuigschrift is zowel nationaal als internationaal verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren. Volg je een basiscursus ADR, dan heb je meteen een goede slaagkans voor het examen.   Ben je geslaagd voor het examen? Proficiat! Je certificaat is 5 jaar geldig. Wil je het certificaat verlengen, dan moet je een bijscholing volgen en een bijhorend examen afleggen in de 12 maanden voorafgaand aan de vervaldatum.

bekijk de opleidingsdata voor ADR

Transport Academy, de opleidingspartner
van TLV

Kwaliteit, ervaren docenten en minimale administratie: dàt mag je verwachten van een opleiding bij Transport Academy. Dat sluit perfect aan bij de waarden en normen van TLV. Bovendien kan je naast de opleidingsruimtes van TLV ook op 26 andere locaties in België terecht voor cursussen.

Meer info over opleidingen

Vertrouw TLV als jouw copiloot